Føl hvordan du kan falde dybere ind i Portalen, der rejser gennem dit højere hjerte-chakra.

Føl hvordan du kan falde dybere ind i Portalen, der rejser gennem dit højere hjerte-chakra. Din Venus Portal. Herfra et blødere, lysere punkt i din bevidsthed og energi, kan du observere dig selv og din sande natur som er kilde-energi. 🌟Din essens i krop, sind og sjæl er rent LYS.🌟 💕Du aktiverer dit højere hjerte […]

5 DAGES AKTIVERINGER FOR DEN NYE TIDS KOSMISKE BEVIDSTHED

5 DAGES AKTIVERINGER FOR DEN NYE TIDS KOSMISKE BEVIDSTHED.   🎆 Designet til at resette hele dit energy field og rekalibrere din DNA til højere niveauer af din egen kapacitet.   🎆 Fjernelse af stædige og forstokkede programmer, der kører din underbevidsthed og din bevidsthed, som afskærer dig fra at stå fuldt udfoldet i strålende […]

Når du hæver din bevidsthed og omfavner den identitet som du ønsker dig at udleve …

Når du hæver din bevidsthed og omfavner den identitet som du ønsker dig at udleve, er der mange mennesker som ikke kan “følge” dig mere. Både rent fysisk kan de ikke forstå dig, men det er også som om du får et lysskjold af høj energi omkring dig, som afviser negativitet og angreb. Dit lys […]

Spiritual Warrior – er det dig?

I en verden fuld af kontraster er det stærkeste og mest intelligente du kan gøre som en hjælper og beskytter af verden, at mindske kontrasternes separation. I det øjeblik du dyrker det ene frem for det andet, så begrænser du dit væsen i frygt for kontrasten. Du holder undertrykkelsen af dig selv og dine medmennesker […]