Du har allerede alt dét du leder efter !

Du har allerede alt dét du leder efter !

I denne verden er alting skabt i en konstant sammenhængende bevægelse af kontraster og præferencer.

Dvs. du bevæger dig mellem ild og vand, mellem himmel og jord, mellem top og bund. Du strækkes mod venstre, så højre.
Det kan føles svært at mestre denne evige spiral af energi, der lader til at være udenfor din kontrol.

MEN ALTING SKABES I DET SAMME ØJEBLIK !

Hvis du forstår dybden af denne sætning, så har du en fuldstændig magt over dit moment.

Det er nemlig DIG, der tager valget om du kan rumme i din bevidsthed at se sammenhængen.

KAN DU SE DET HELE ER SKABT AF EN HELHED?

Eller tror du stadig på illusionen om at du er splittet, at verden er splittet op, fragmenteret og i stykker?

Det er illusionen i sig selv, der bærer splittelsen igennem, fordi de fleste mennesker kun evner at rumme splittelsen.

Når mennesket standser sin egen bevidsthedsekspansion istedet for at træde ind i evighedsspiralen af muligheder, når mennesket kun ser begrænsninger, blokeringer, gamle mønstre og gamle indoktrinerede metoder — tjah, så er der jo ligesom lukket helt af for at du kan se alt det andet, der OGSÅ eksisterer SAMTIDIGT.

Nemlig muligheder, løsninger, potentiale og råpower – skabelsens grundsten.

BRITTA – SIGER DU SERIØST, AT ALT HVAD JEG DRØMMER OM, ALLEREDE ER TILSTEDE I MIT LIV, MEN AT JEG IKKE KAN SE DET?

JA – det er nøjagtig, hvad jeg siger.

Du skal vide, at hvor der i dit liv er smerte, der er også nydelse.
Hvor der er mangel på penge, er der også rigdom.
Hvor der er ensomhed er der ægte kærlighed.
Hvor der er mørke, er der altid lys.

MEN når du standser livets strøm (det kan du ikke, men du kan bilde dig selv det ind), istedet for at invitere evighedens puls ind i dit eget væsen … så har du forskubbet hele din livsoplevelse ned i den ene ende .. og måske har du fastlåst dig der.

Jeg vil blot give dig en anden mulighed idag – nemlig at du fjerner alle de illusioner, der holder dig fast på det lave vand, og skifter din bevidsthed til helheden.

HVORDAN?

Ved at se den i dig selv først – da din virkelighed udspringer af hvem du tror, du er.

Britta Baumann