Vælg et kort (3-kort oplæg)

Bland
Vend alle kort

Luk dine øjne, tænk på et spørgsmål, bland kortene, og klik derefter på hvert kort for at se dem.

3-korts oplæg: Tiltræk mere overflod nu

1. Hvad skal du fokusere på lige nu?
2. Hvor blokerer du din overflod?
3. Hvilken energi er stærkest for dig at tiltrække overflod med lige nu?